Record details

Title
    Earthquake swarm - mantle fluid interaction in the western Eger (Ohře) rift area : Czech and German research activities of the last decade
Statement of responsibility
    J. Horálek & H. Kämpf
Other titles
    GeoErlangen 2005, System Earth - Biosphere Coupling, Regional Geology of Central Europe, September 24-29, 2005, Erlangen, Germany, International Conference and Annual Meeting, Program and Abstracts (Variant.)
Author
    Horálek, Josef
    Kämpf, Horst
Language
    anglicky
Source title - serial
    Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften
Vol./nr.
    No. 39
Pages
    p. 183
Year
    2005
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Schr.-Reihe Dtsch. Gesell. Geowiss.
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    Český masiv
    fáze fluidní
    litosféra
    mezinárodní spolupráce
    oxid uhličitý
    původ plášťový
    zdroj seizmicity
    zemětřesný roj
    zóna riftová
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Sasko (Německo)
Keyword
    Activities
    Area
    Czech
    Decade
    Earthquake
    Eger
    Fluid
    German
    Interaction
    Last
    Mantle
    Ohře
    Research
    Rift
    Swarm
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012