Record details

Title
    Ecological and human health risk aspects of burning arsenic rich coal
Author
    Bencko, V.
    Fabiánová, E.
    Pešek, J.
    Rameš, J.
    Sýkorová, Ivana
Conference
    SEGH Conference (24.04.2006-27.04.2006 : Bratislava, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Abstracts of SEGH Conference
Pages
    S. 95
Notes
    Projekt: GA105/06/0653, GA ČR
    Překlad názvu: Ekologické aspekty a zdravotní problémy spalování uhlí s vysokým obsahem arzénu
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    arsenic toxicity
    human healh risk
    lignite
Keyword
    Arsenic
    Aspects
    Burning
    Coal
    Ecological
    Health
    Human
    Rich
    Risk
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012