Record details

Title
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
Statement of responsibility
    Jiří Vidlář, Ctirad Schejbal, Peter Fečko
Other titles
    Ekologická metoda desulfatace síranových důlních vod
Author
    Fečko, Peter, 1960-
    Schejbal, Ctirad, 1936-
    Vidlář, Jiří, 1940-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 2
Pages
    p. 1-7
Year
    2002
Notes
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.05
    622.33
    628.3
Conspectus category
    504
    556
    622
Subject group
    dekontaminace
    hydrochemie
    kontrola hydrogeologická
    kyselá důlní voda
    ložisko sádrovce
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Keyword
    Advantageous
    Cleaning
    Ecologically
    Method
    Mine
    Sulphate
    Water
Abstract (in english)
   By the present paper a characteristics of mine water produced by mining of subbituminous and bituminous coal as well as by mining of gypsum from the point of view of hydrogeology and water management is given. Principal possibilities of desulphation of such mine water by physical-chemical procedures and chemical precipitation are discussed. Development of ecologically favorable method of chemical precipitation of sulphates and its verification are described. An orienting proposal of handling of water treatment plant sludge is mentioned
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012