Record details

Title
    Effect of Metamorphosis on Palynomorphs and Application of Palynostratigraphy in Crystalline of the Nízke Tatry Mts.
Other titles
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier