Record details

Title
    Effect of aging PET fibre on the mechanical properties of PET fibre reinforced cement composite
Author
    Andertová, J.
    Borecká, Lenka
    Černý, Martin
    Kolář, František
    Kopecký, L.
    Machovič, Vladimír
    Přibyl, Oldřich
    Svítilová, Jaroslava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ceramics - Silikáty
Vol./nr.
    Roč. 52, č. 3
Pages
    s. 172-182
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA106/05/2618, GA ČR
    Překlad názvu: Vliv stárnutí PET vláken na mechanické vlastnosti cementového kompozitu vyztuženého PET vlákny
    Rozsah: 11 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    aging
    cement composite
    PET fibre
Keyword
    Aging
    Cement
    Composite
    Effect
    Fibre
    Mechanical
    PET
    Properties
    Reinforced
Abstract (in czech)
   Tato práce je zaměřena na studium vlivu stárnutí PET vláken alkalickou hydrolýzou a pomocí teplotních cyklù na pevnost cementového kompozitu v tlaku a ohybu.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012