Record details

Title
    Effect of oxidation at elevated temperature on elastic and interface properties of ceramic matrix composites
Author
    Brandstetter, J.
    Glogar, Petr
    Kromp, K.
    Loidl, D.
Conference
    International conference on fractography of advanced ceramics (2. : 03.10.2005-06.10.2005 : Stará Lesná, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Key Engineering Materials
Vol./nr.
    Roč. 290, -
Pages
    s. 340-343
Year
    2005
Notes
    Projekt: KSK2067107, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vliv oxidace při zvýšené teplotě na elastické vlastnosti kompozitů s keramickou matricí
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    ceramic matrix composite
    polysiloxane
    shear modulus
Keyword
    Ceramic
    Composites
    Effect
    Elastic
    Elevated
    Interface
    Matrix
    Oxidation
    Properties
    Temperature
Abstract (in czech)
   Byly studovány kompozity s keramickou matricí odvozenou z polysiloxanových pryskyřic a vyztužené vlákny Nicalon nebo Nextel. Byl učiněn pokus odhadnout intenzitu vazby metodou "protlačování" makroskopických svazků vláken.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012