Record details

Title
    Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic pulsations
Author
    Heilig, B.
    Lühr, H.
    Pal, B.
    Střeštík, Jaroslav
    Szendröi, J.
    Tanaka, Y.
    Verö, J.
    Yumoto, K.
    Zieger, B.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica
Vol./nr.
    Roč. 42, č. 1
Pages
    s. 23-58
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Vliv úplného zatmění Slunce 11. srpna 1999 na geomagnetické pulzace
    Rozsah: 36 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    field line resonance
    geomagnetic pulsations
    solar eclipse
Keyword
    11
    1999
    August
    Eclipse
    Effect
    Geomagnetic
    Pulsations
    Solar
    Total
Abstract (in czech)
   Úplné zatmění Slunce 11. srpna 1999 nabídlo jedinečnou příležitost pro studium jeho geomagnetických účinků - přesněji vlivu na geomagnetické pulzace, protože procházelo přes mnoho evropských observatoří, navíc další dočasné stanice byly zřízeny skupinami badatelů z Japonska, Německa a Maďarska.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013