Record details

Title
    Eifelian-Frasnian Amphipora limestones, biostromes and bioherms, Moravian Karst, Czech Republic
Author
    Hladil, Jindřich
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Facies from palaeozoic reefs and bioaccumulations
Pages
    S. 187-189
Notes
    Projekt: IAA300130702, GA AV ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Eifelsko až frasnské amfiporové vápence, biostromy a biohermy, Moravský kras, Česká republika
    Rozsah: 3 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    carbonate platform
    Devonian
    Moravian Karst
    reef biofacies
    sequence stratigraphy
Keyword
    Amphipora
    Bioherms
    Biostromes
    Czech
    Eifelian-Frasnian
    Karst
    Limestones
    Moravian
    Republic
Abstract (in czech)
   Jednoduše popsány a graficky nastíněny jsou rozsáhlé devonské karbonátové bioakumulace z v. části ČR. Obsažena jsou zde základní data o rozloze, mocnosti, složení a architektuře sedimentů. Vápencové útesy a plošiny vč. nosných bloků neoproterozoického krystalinika byly oblopeny hlubokými moři a oceánem při jv. periferii mikrokontinentu brunnia. Plošiny driftovaly na SZ, ca. od 18 po 13 j. rovnoběžku. Implikace faciálního profilu. Postupné trasgresivní překrývání svahu převažovalo až do pozdních dob středního frasnu kdy se střídavě vyvíjely největší mořské záplavové povrchy. Potom už okraje plošin progradovaly ven do moře, prvně s agradovanými klinoformami a následně s nucenou regresí a klinoformami posouvajícími se ven (spolu s erozí břehů a tvorbou zbrázděných ramp), která formovala vrch komplexu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012