Record details

Title
    Eklogit - materiál broušených kamenných nástrojů západních Čech
Author
    Kolman, Blahoslav Jan
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 245-247
Year
    2001
Notes
    Projekt: IAA3407001, GA AV ČR
    Překlad názvu: Eclogite - raw material polished artifacts tools from West Bohemia
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    eclogite
Keyword
    Broušených
    Čech
    Eklogit
    Kamenných
    Materiál
    Nástrojů
    Západních
Abstract (in czech)
   Fragmenty z nástrojů eklogitu neolitické doby jsou vzácné v celých západních Čechách. Jeden fragment krušnohorského původu byl určen ve vykopávkách poblíž Hořovic.
Abstract (in english)
   The fragments of eclogite tool of the Neolitic Age are very rare type within the whole Western Bohemia. One fragment from Krušné hory Mts. was determinated from excavation near Hořovice.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012