Record details

Title
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
Statement of responsibility
    Hana Čermáková, Jan Novák, Pavel Vladyka
Other titles
    The environmental and economic aspects of winding up the chemical production of uranium from the Stráž mineral deposit
Author
    Čermáková, Hana
    Novák, Jan
    Vladyka, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 3, č. 12
Pages
    s. 385-389
Year
    1996
Notes
    4 tab., 7 diagr.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    asanace podzemní vody
    cenoman
    česká křídová pánev
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ochrana podzemní vody
    radioaktivní suroviny
    suroviny radioaktivní
    těžba rud
    turon
Subject category
    chemická těžba
    útlum hornické činnosti
Geographical name
    ČR-Čechy
    Stráž pod Ralskem (Česká Lípa)
Keyword
    Aspekty
    Chemické
    Ekologické
    Ekonomické
    Likvidace
    Ložisku
    Stráž
    Těžby
    Uranu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012