Record details

Title
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
Statement of responsibility
    Eduard Hanslík, Jaroslav Růžička
Other titles
    Ecological problems of chemical treatment stations of uranium ore
Author
    Hanslík, Eduard
    Růžička, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 7
Pages
    s. 240-243
Year
    1991
Notes
    6 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    ekologie
    normy
    ochrana podzemní vody
    odpad tekutý
    radioaktivní suroviny
    suroviny radioaktivní
    úprava chemická
    úprava surovin
    úpravnictví
Geographical name
    ČSFR
    USA
Keyword
    Chemických
    Ekologické
    Problémy
    Rudy
    úpraven
    Uranové
Abstract (in czech)
   Hlavním rizikem poškození okolí deponií jsou vlivy průsaků na vodní zdroje, které závisí na nepropustnosti podloží a na jeho hydrogeochemických charakteristikách. Podstatný vliv na okolní prostředí má rozptyl radioaktivních látek, zejména emise radonu 222 včetně rozpadových produktů. Závažnost rozptylu je ve vlivu na živé organismy. Rekultivační a asanační práce vyžadují konkrétní zhodnocení rizik, v této oblasti nejsou zatím stanovena kritéria rozsahu prací. Orientačně jimi mohou být normativy platné v USA uvedené v článku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012