Record details

Title
    Elastic finite difference modelling on irregular grids
Author
    Opršal, Ivo
    Zahradník, J.
Conference
    SW3D Consortium, Prague 1997 (25.05.1997-05.06.1997 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Seismic Waves in Complex 3D Structures
Pages
    s. 295-319
Keyword
    Difference
    Elastic
    Finite
    Grids
    Irregular
    Modelling
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012