Record details

Title
    Elastic finite difference modelling on irregular grids
Author
    Opršal, Ivo
    Zahradník, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysics
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 22
Year
    1997
Keyword
    Difference
    Elastic
    Finite
    Grids
    Irregular
    Modelling
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012