Record details

Title
    Elastické a lomové vlastnosti tepelně odolných kompozitů s keramickou matricí při 900-1300řC
Author
    Černý, Martin
    Dusza, J.
    Glogar, Petr
Conference
    Křehký lom 2004 (11.11.2004 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Lomové chování inherentně křehkých materiálů
Pages
    s. 55-64
Notes
    Projekt: GA106/02/0177, GA ČR
    Projekt: GP106/02/P025, GA ČR
    Překlad názvu: Elastic and fracture properties of refractory ceramic matrix composites at 900-1300řC
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    ceramic fibers
    ceramic matrix composites
    polysiloxane resins
Keyword
    900-1300řC
    Elastické
    Keramickou
    Kompozitů
    Lomové
    Matricí
    Odolných
    Tepelně
    Vlastnosti
Abstract (in czech)
   Youngův modul tepelně odolných kompozitů s keramickou matricí vyztužených jednosměrně vlákny Nextel 720 nebo Nicalon NL202 byl měřen na vzduchu při 900-1300řC. Nad 1200řC modul výrazně klesá a závisí na rychlosti zatěžování.
Abstract (in english)
   Young's modulus of refractory ceramic matrix composites with unidirectional reinforcement by Nextel 720 or Nicalon NL202 fibers was measured in air at 900-1300řC. Above 1200řC the modulus decreases remarkably and it depends also on the strain rate.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012