Record details

Title
    Electrical structure of the upper mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project
Author
    Ádám, A.
    Jóźwiak, W.
    Ladanyvskyy, B.
    Logvinov, I. M.
    Pek, Josef
    Pushkarev, P.
    Semenov, V. J.
    Vozár, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Geophysica
Vol./nr.
    Roč. 56, č. 4
Pages
    s. 957-981
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/06/0557, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0216769
    Překlad názvu: Elektrická stavba svrchního pláště pod střední Evropou: výsledky projektu CEMES
    Rozsah: 25 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    CEMES project
    magnetotelluric
    upper mantle conductivity
Keyword
    Beneath
    CEMES
    Central
    Electrical
    Europe
    Mantle
    Project
    Results
    Structure
    Upper
Abstract (in czech)
   Analyzovali jsme dlouhoperiodická magnetotelurická data z experimentu CEMES 2001-2003, získaná na jedenácti geomagnetických observatořích v okruhu několika set kilometrů od severozápadního okraje východoevropského kratonu. Navrhli jsme elektrický model svrchního pláště pod oblastí projektu CEMES a odhalili jsme systematické trendy v hlubinné elektrické stavbě mezi základními dvěma evropskými tektonickými deskami - východoevropským kratonem a fanerozoickou platformou západní Evropy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013