Record details

Title
    Electromagnetic images of the deep structure of the Trans-European Suture Zone beneath Polish Pomerania
Author
    Brasse, H.
    Červ, Václav
    Ernst, T.
    Hoffmann, N.
    Jankowski, J.
    Jóźwiak, W.
    Kreutzmann, A.
    Neska, A.
    Palshin, N.
    Pedersen, L. B.
    Smirnov, M.
    Sokolova, E.
    Varentsov, I. M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Research Letters
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 15
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/04/0740, GA ČR3cav_un_auth*0000921
    Překlad názvu: Elektromagnetické zobrazení hluboké struktury Trans-Evropské sutury pod polským Pomořanskem
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    2D modelling
    magnetotelluric method
    Trans-European Suture Zone
Keyword
    Beneath
    Deep
    Electromagnetic
    Images
    Polish
    Pomerania
    Structure
    Suture
    Trans-European
    Zone
Abstract (in czech)
   Rozsáhlý mezinárodní elektromagnetický experiment byl uskutečněn v severozápadním Polsku a severovýchodním Německu. Hlavním cílem bylo studovat hlubokou vodivostní strukturu přes Trans-Evropskou suturu, která je nejvýznamnější tektonickou strukturou fanerozoického stáří v Evropě.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013