Record details

Title
    Elektrochemické sledování anorganické a bakteriální oxidace arzenopyritu
Statement of responsibility
    Martin Mandl, Josef Zeman
Other titles
    Electrochemical study of inorganic and bacterial arsenopyrite oxidation
Author
    Mandl, Martin
    Zeman, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 105-107
Year
    1994
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    arzenopyrit
    As (arzén - 33)
    bakterie
    ekologie
    elektrický potenciál
    metody nekonvenční
    odpady
    toxicita
Subject category
    toxické látky
Keyword
    Anorganické
    Arzenopyritu
    Bakteriální
    Elektrochemické
    Oxidace
    Sledování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012