Record details

Title
    Element Budgets
Statement of responsibility
    Jiří Černý, Michael F. Billett, Malcolm S. Cresser
Author
    Billett, Michael F.
    Cresser, Malcolm S.
    Černý, Jiří
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Biogeochemistry of Small Catchments: A Tool for Environmental Research
Pages
    s. 189-205
Notes
    4 obr., 1 tab., 3 s.bibl.
    Publikace zapůjčena ke zpracování, není ve fondu.
Subject group
    atmosférická depozice
    biogeochemie
    ekologie
    hydrochemie
    monitoring
Subject category
    atmosférická depozice
    malé povodí
    monitorování
Keyword
    Budgets
    Element
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012