Record details

Title
    Eletroodporová meření střídavými proudy a jejich užití v mělké archeologické prospekci
Statement of responsibility
    Antonín Majer
Other titles
    AC resistivity measurements in archeological prospecting
Author
    Majer, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
Vol./nr.
    Roč. 1993-1994
Pages
    s. 301-306
Year
    1997
Notes
    7 obr.
Subject group
    aparatura
    archeologie
    měření elektrické
    metoda odporová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Kladruby (Tachov)
    Nová Ves (Kolín, Kolín)
Keyword
    Archeologické
    Eletroodporová
    Mělké
    Meření
    Prospekci
    Proudy
    Střídavými
    Užití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012