Record details

Title
    Emission from the fluidized bed combustion
Author
    Havránek, Vladimír
    Kučera, Jan
    Kugler, Josef
    Melichárková, Eva
    Schwarz, Jaroslav
    Smolík, Jiří
    Sýkorová, Ivana
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
    Veselý, Václav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana Series AB
Vol./nr.
    6(109), -
Pages
    s. 33-41
Year
    1998
Notes
    Rozsah: 9 s.
Keyword
    Bed
    Combustion
    Emission
    Fluidized
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012