Record details

Title
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
Statement of responsibility
    Pavel Pitra
Author
    Pitra, Pavel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 57, no. 3
Pages
    p. 189-191
Year
    2012
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    bohemikum
    deformace
    diskuze
    hlinská zóna
    intruze
    kinematika
    pluton
    poličské krystalinikum
    svratecké krystalinikum
    vnitřní stavba
    zóna střižná
Geographical name
    Česko
    Miřetín (Chrudim, Chrudim)
Keyword
    346
    Bohemian
    Discussion
    Eastern
    Emplacement
    Evolution
    Implications
    Massif
    Miřetín
    P-T
    Pluton
    Regional
    Structural
    Tectonics
    Teplá-Barrandian
    Transpessional
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014