Record details

Title
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
Statement of responsibility
    Kryštof Verner, Karel Schulmann, František Hrouda, Jiří Žák
Other titles
    7th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002 (Variant.)
Author
    Hrouda, František
    Schulmann, Karel
    Verner, Kryštof
    Žák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 14
Pages
    p. 104-105
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Subject group
    anizotropie
    geologie regionální
    intruze
    magnetická susceptibilita
    moldanubický pluton
    pluton
    syenit
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Jihlava
Keyword
    Bohemian
    Domain
    Emplacement
    Evidences
    Fabric
    Intrusion
    Jihlava
    Magnetic
    Massif
    Moldanubian
    Pluton
    Pull-Apart
    Structural
    Syenite
    Transtensional
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012