Record details

Title
    Energetické suroviny Polska
Statement of responsibility
    Jarosław Badera, Jakub Jirásek, Sławomir Kędzior, Zbigniew Mirkowski
Author
    Badera, Jarosław
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Kędzior, Sławomir
    Mirkowski, Zbigniew
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 9
Pages
    s. 36-41
Year
    2007
Notes
    2 obr., 2 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    553
    622
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    báňská historie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hornoslezská pánev
    karpatská neogenní předhlubeň
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ložiska nerostných surovin
    metan
    prospekce
    ropa
    rudy U
    těžba
    uhlí bituminózní
    uhlí hnědé
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
    zdroje energetické
    zemní plyn
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Energetické
    Polska
    Suroviny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012