Record details

Title
    Energy flux in viscoelastic anisotropic media
Author
    Červený, V.
    Pšenčík, Ivan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geophysical Journal International
Vol./nr.
    Roč. 166, č. 3
Pages
    s. 1299-1317
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA205/05/2182, GA ČR3cav_un_auth*0000924
    Projekt: IAA3012309, GA AV ČR3cav_un_auth*0000911
    Překlad názvu: Tok energie ve viskoelastických anizotropních prostředích
    Rozsah: 19 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    energy-flux vector
    inhomogeneous plane waves
    viscoelastic anisotropic media
Keyword
    Anisotropic
    Energy
    Flux
    Media
    Viscoelastic
Abstract (in czech)
   Analyticky a numericky jsou studovány vlastnosti vektoru toku energie a jiných energetických veličin homogenních a nehomogenních vln šířících se v neomezených viskoelastických anizotropních prostředích v libovolně zadaném směru. Studovány jsou energetické veličiny jako rychlost toku energie, úhel energie, úhel energie-útlum, faktor útlumu, atd.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013