Record details

Title
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Milan Vokáč
Other titles
    8.Tagung über Moldavite - Kurzfassungen (Variant.)
    Vývoj pádového pole a rozšíření vltavínů na Moravě
Author
    Houzar, Stanislav
    Vokáč, Milan
Language
    německy
Source title - serial
    Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden
Vol./nr.
    Jg. 10
Year
    1999
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Schr. Staatl. Mus. Mineral. Geol. Dresden
Subject group
    analýza petrografická
    kvartér Českého masivu
    miocén
    moldavit
    petrogeneze
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace fluviální
    tektity
    terciér Českého masivu
Geographical name
    ČR-Morava
    Mohelno (Třebíč)
    Moravské Budějovice (Třebíč)
    Moravský Krumlov (Znojmo)
    Třebíč
    Znojmo
Keyword
    Entwicklung
    Mähren
    Moldavite
    Streufeldes
    Verbreitung
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012