Record details

Title
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
Statement of responsibility
    Petr Jenč, Radek Mikuláš
Author
    Jenč, Petr, 1976-
    Mikuláš, Radek, 1964-
Language
    česky
Source title - monograph
    Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004
Pages
    s. 25-30
Notes
    6 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Překlad názvu: Environmental and scientific importance of the sandstone phenomenon rock cavities and legal tools for their conservation including specific measures for the Český ráj PLA
Classfication no.
    504.06
    551.4
Conspectus category
    502
    55
Subject group
    archeologie
    chráněná geologická lokalita
    česká křídová pánev
    ekosystém
    fauna
    flóra
    jeskyně
    krasová výplň
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    legislativa
    lidské aktivity
    ochrana přírody
    pískovce
    poškození
    pseudokras
    reliéf
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český ráj
Keyword
    CHKO
    Český
    Dutin
    Environmentální
    Fenoménu
    Nástroje
    Ochrany
    Pískovcového
    Právní
    Problematiku
    Ráj
    Skalních
    Vědecký
    Význam
    Zřetelem
    Zvláštním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012