Record details

Title
    Environmental and biotic changes in subtropical isolated carbonate platforms during the Silurian Kozlowskii Event, Prague Basin
Other titles
    Změny prostředí a bioty na izolovaných subtropických karbonátových platformách během svrchnosilurského kozlowskii eventu v pražské pánvi.
Author
    Kříž, Jiří
    Manda, Štěpán
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    GFF
Vol./nr.
    Roč. 128, č. 2
Pages
    8
Year
    2006
Thesaurus term
    Prague Basin, Kozlowskii Event, environment, biotic changes, communities, biostratigraphy, oceanic circulation, faunal immigrations.
Keyword
    Basin
    Biotic
    Carbonate
    Changes
    During
    Environmental
    Isolated
    Kozlowskii
    Platforms
    Prague
    Silurian
    Subtropical
Abstract (in czech)
   V pražské pánvi není kozlovskii vymírací event prominentní mezi ludfordianskými extinkcemi v počtu vymřelých druhů, ale svým krátkým trváním a změnou ve struktuře pelagických a bentických společenstev ve všech hloubkových zónách. Počet vymřelých druhů je malý protože k prostředí citlivé bentické a nektobentické druhy vymřeli dříve na bázi zóny N. kozlowskii Zone současně s nástupem vysokého stavu hladiny. Kozlovski event se skládá ze dvou extinkčních fází koincidujících s erozními povrchy. Event je důsledkem klimatických změn a změny v cirkulaci mořských proudů. Sedimentární záznam dokládá, že první fáze extinkce ve svrchní zóně N. kozowskii se udála během vysokého stavu hladiny. krátkodobý vzestup hladiny spojený s redukcí proudového režimu charakterizuje druhou fázi extinkce v nejnižší zóně M. latilobus.
Abstract (in english)
   The Kozlowskii Event extinction in the Prague Basin is not prominent in number of extinct taxa among Ludfordian extinctions, but by its short duration and changes in community structure in both nektonic and pelagic and benthic faunas of different depth zones. The number of taxa going extinct is relatively low because some sensitive benthic and nectobenthic organisms disappeared already at the base of the N. kozlowskii Zone contemporaneous with the beginning of a sea level highstand. The Kozlowskii Event includes two phases of extinction coinciding with two erosional sequence boundaries. The event also coincides with climatic changes and alterations of the ocean current regime. Sedimentary facies indicate that the first phase of extinction in the upper N. kozowskii Zone took place during a sea level highstand situation. A short-term highstand with associated reduction in current activity occurred also during the second phase of extinction in the lowermost M. latilobus Zone.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014