Record details

Title
    Environmental hazards of arsenic in coal ash disposals
Author
    Benešová, Jaroslava
    Burian, Miloš
    Kvídová, Olga
    Minařík, Luděk
    Skřivan, Petr
Conference
    Minerals, metals and the environment (2. : 03.09.1996-06.09.1996 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Minerals, metals and the environment 2
Pages
    s. 341-351
Notes
    Projekt: GA205/94/1337, GA ČR
Keyword
    Arsenic
    Ash
    Coal
    Disposals
    Environmental
    Hazards
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012