Record details

Title
    Environmental impact of mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
Author
    Martinec, Petr
    Schejbalová, Božena
    Šňupárek, Richard
Conference
    European Conference on Raw Building Materials and Coal: New Perspectives (20.05.2004-21.05.2004 : Sarajevo, Bosna a Hercegovina)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    European Conference on Raw Building Materials and Coal: New Perspectives
Pages
    s. 247-258
Notes
    Překlad názvu: Vliv dobývání v české části Hornoslezské uhelné pánve na životní prostředí
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    environmental impact
    Ostrava-Karviná coal field
Keyword
    Basin
    Coal
    Czech
    Environmental
    Impact
    Mining
    Silesian
    Upper
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá shrnutím objemů vytěženého uhlí, hlušin, vody a plynu v OKR za období let 1986-2000. Je zkoumán vliv dobývání včetně útlumu a uzavírání dolů ve vybraných oblastech na povrch a krajinu, jakož i aktivity spojené s využitím metanu ze stařin i uzavřených dolů, využití hald a odvalů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012