Record details

Title
    Environmental impacts in the Czech part of the Upper Silesian coal basin
Author
    Martinec, Petr
    Schejbalová, Božena
    Šňupárek, Richard
Conference
    Geoenvironment and Geotechnics (12.09.2005-14.09.2005 : Milos island, Řecko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Proceedings of the International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics (GEOENV 2005)
Pages
    s. 223-228
Notes
    Projekt: IBS3086005, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vlivy dobývání v české části hornoslezské uhelné pánve na životní prostředí
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    impacts of mining on surface
    Upper Silesian coal basin
Keyword
    Basin
    Coal
    Czech
    Environmental
    Impacts
    Silesian
    Upper
Abstract (in czech)
   Příspěvek přináší údaje o množství vytěženého uhlí, hlušiny,důlních vod a methanu za celé období dobývání uhlí v této oblasti.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012