Record details

Title
    Environmental palynological study of the Upper Eocene to Lower Oligocene of the Pouzdřany and Ždánice units, South Moravia
Statement of responsibility
    Magda Konzalová, Blanka Pacltová, Jan Krhovský
Author
    Konzalová, Magda
    Krhovský, Jan, 1947-
    Pacltová, Blanka
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    No. 1-2
Pages
    p. 41-62
Year
    1992
Notes
    3 obr., 4 pl., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    nanoplankton
    oligocén
    paleoekologie
    palynologie
    salinita
    zóny biostratigrafické
Geographical name
    ČR-Morava
    Křepice
    Pouzdřany
    Těšany
    Uherčice
Keyword
    Environmental
    Eocene
    Lower
    Moravia
    Oligocene
    Palynological
    Pouzdřany
    South
    Study
    Units
    Upper
    Ždánice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012