Record details

Title
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
Statement of responsibility
    Anna Žigová and Martin Šťastný
Author
    Šťastný, Martin
    Žigová, Anna
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 3, no. 4
Pages
    p. 33-39
Year
    144
Notes
    1 obr., 4 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    502
    551.4
    631.4
Conspectus category
    502
    55
    631
Subject group
    geologie environmentální
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie půdní
    minerály jílové
    ochrana přírody
    pedogeneze
    pedologie
    profil půdní
    spraš
Geographical name
    Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Czech
    Environmental
    Loess
    Moravia
    Northern
    Record
    Republic
    Soils
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012