Record details

Title
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
Statement of responsibility
    Miroslav Bubík
Other titles
    Eocene agglutinated foraminifera and a find of Sculptobaculites barri in Krumvíř 2 Borehole in Moravia
Author
    Bubík, Miroslav, 1962-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 80-82
Year
    2004
Notes
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    benthos
    biostratigrafie
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    geologie regionální
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    paleoekologie
    paleontologie
    tafonomie
    taxonomie
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    vrt
Geographical name
    ČR-Morava
    Krumvíř (Břeclav, Hustopeče)
Keyword
    34-21
    Aglutinované
    Barri
    Druhu
    Eocenní
    Foraminifery
    Hustopeče
    Krumvíř
    Moravě
    Nález
    Sculptobaculites
    Vrtu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012