Record details

Title
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
Other titles
    Eocene agglutinated foraminifera and a find of Sculptobaculites barri in Krumvíř 2 Borehole in Moravia
Author
    Bubík, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    Foraminifera, biostratigraphy, palaeoecology, Flysch Outer Carpathians, Bohemian Massif
Keyword
    Aglutinované
    Barri
    Druhu
    Eocenní
    Foraminifery
    Krumvíř
    Moravě
    Nález
    Sculptobaculites
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Z vrtných úlomků vrtu Krumvíř 2 byla získána diverzifikovaná a relativně neobvyklá fauna aglutinovaných foraminifer. Fauna patrně představuje směs napadanou z různých stratigrafických úrovní eocénu nesvačilského souvrství. Druh Sculptobaculites barri je nový pro Karpaty. Popovia sp. 1, Recurvoides? sp. 7 sensu Bubík (1995), Thalmannammina sp., and Globotextularia sp. 1 mohou být novými druhy pro vědu.
Abstract (in english)
   Eocene agglutinated foraminifera and a find of Sculptobaculites barri in Krumvíř 2 Borehole in Moravia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014