Record details

Title
    Eolická komponenta v holocenních fluviálních sedimentech na lokalitě Stará Boleslav-děkanská zahrada
Statement of responsibility
    Eliška Růžičková
Author
    Růžičková, Eliška
Language
    česky
Source title - monograph
    Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů
Pages
    s. [13]
Subject group
    historie
    holocén
    kvartér Polabí
    písek
    relikt
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    subrecent
    záplavová niva
Geographical name
    ČR-Čechy
    Stará Boleslav (Praha-východ)
Keyword
    Boleslav-děkanská
    Eolická
    Fluviálních
    Holocenních
    Komponenta
    Lokalitě
    Sedimentech
    Stará
    Zahrada
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012