Record details

Title
    Eolická retuš reliéfu Malých Karpát
Statement of responsibility
    Michal Lukniš
Other titles
    Eolian retouch of the Malé Karpaty Mts. relief
    Eoličeskaja retuš reľjefa Malych Karpat
Author
    Lukniš, Michal
Language
    slovensky
Source title - serial
    Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
Vol./nr.
    Č. 14
Pages
    s. 67-78
Year
    1987
Notes
    1 obr., 4 fot.
    Anglické, ruské resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    55
Conspectus category
    55
Keyword
    Eolická
    Karpát
    Malých
    Reliéfu
    Retuš
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 7. 2010
Import date
    8. 8. 2012