Record details

Title
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
Statement of responsibility
    Petr Pokorný, Eliška Růžičková
Other titles
    Aeolian component in sediments of Švarcenberk Lake
Author
    Pokorný, Petr
    Růžičková, Eliška
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Pages
    s. 67-69
Year
    2000
Notes
    3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Subject group
    geologie regionální
    granulometrie
    klastické částice
    kvartér
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    sedimentace eolická
    sedimenty jezerní
Geographical name
    ČR-Čechy
    Třeboňská pánev-Švarcenberk
Keyword
    23-33
    Eolická
    Jezera
    Lužnicí
    Složka
    Švarcenberk
    Uloženinách
    Veselí
Abstract (in english)
   Organic sediments of the Švarcenberk Lake were studied to find out if aeolian material was present within the terrigenous clastic admixture. Samples from the basal layer with the highest inorganic content were studied only in detail as this content decreased rapidly in overlying layers. The obtained results confirmed - having been correlated with samples from typical aeolian sand from the sand dune Pískový vrch near Vlkov - the presence of aeolian sand in basal parts of the lake sediments
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012