Record details

Title
    Epibionts, their hard-rock substrates, and phosphogenesis during the Cenomanian-Turonian boundary interval (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jiří Žítt, Olga Nekvasilová
Author
    Nekvasilová, Olga
    Žítt, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Cretaceous research
Vol./nr.
    Vol. 17, no. 6
Pages
    p. 715-739
Year
    1996
Notes
    3 obr., 8 fot., 2 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Cretaceous Res.
Subject group
    biocenóza
    Bivalvia
    Bryozoa
    cenoman
    česká křídová pánev
    ekologie
    Foraminifera
    fosfáty
    křída-svrchní
    tafonomie
    turon
Subject category
    konglomeráty
    rozhraní stratigrafické
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Basin
    Bohemian
    Boundary
    Cenomanian-Turonian
    Cretaceous
    Czech
    During
    Epibionts
    Hard-rock
    Interval
    Phosphogenesis
    Republic
    Substrates
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012