Record details

Title
    Epigenetic dolomitization of the Přídolí formation (Upper Silurian), the Barrandian basin, Czech Republic: implications for burial history of Lower Paleozoic strata
Statement of responsibility
    Václav Suchý, Ivan Rozkošný, Karel Žák, Juraj Franců
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Rozkošný, Ivan
    Suchý, Václav
    Žák, Karel, 1957-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologische Rundschau
Vol./nr.
    Vol. 85, no. 2
Pages
    p. 264-277
Year
    1996
Notes
    12 obr., 5 fot., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Rdsch.
Subject group
    Barrandien
    bitumeny
    diageneze
    dolomitizace
    izotopy stabilní
    křemen
    přídolí
    ropa
    sedimenty karbonátové
    silur
    teplota
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha-Přídolí
    Praha-Velká Chuchle
Keyword
    Barrandian
    Basin
    Burial
    Czech
    Dolomitization
    Epigenetic
    Formation
    History
    Implications
    Lower
    Paleozoic
    Přídolí
    Republic
    Silurian
    Strata
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012