Record details

Title
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Jan Fábry
Other titles
    Epigenetic manganese-rich layers in karst filling of the Zlatý kůň Hillock, Bohemian Karst
Author
    Cílek, Václav, jr.
    Fábry, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 40
Pages
    s. 37-55
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    Barrandien
    diagenetické struktury
    difrakce rentgenová
    exogenní faktory
    geochronologie
    indicie geochemické
    jeskyně
    kras
    metody termické
    minerály
    mobilita
    ochrana přírody
    sedimenty bohaté manganem
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Koněprusy-Zlatý kůň
Keyword
    Bohaté
    Českém
    Epigenetické
    Koně
    Krasových
    Krasu
    Manganem
    Polohy
    Výplních
    Zlatého
Abstract (in czech)
   V jeskynních výplních Českého krasu jsou především zkoumána fosiliferní kvartérní souvrství. Autor tohoto článku se zabývá zhodnocením některých projevů migrace manganu v Českém krasu. Cílem práce je popis výskytů a charakteristika procesu, který vedl ke vzniku manganem bohatých horizontů. Je podán přehled analytických metod, charakteristika a výskyty Mn-minerálů a geochemické podmínky jejich vzniku.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012