Record details

Title
    Epilitičtí plži
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Živa
Vol./nr.
    Roč. 47, č. 3
Pages
    s. 126-127
Year
    1999
Notes
    Rozsah: 2 s.
Subject category
    molluscs
    palaeontology
    palaeozoology
Keyword
    Epilitičtí
    Plži
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012