Record details

Title
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
Statement of responsibility
    Piotr Migoń, Martin Danišík
Author
    Danišík, Martin
    Migoń, Piotr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological quarterly
Vol./nr.
    Vol. 56, no. 3
Pages
    p. 441-456
Year
    2012
Notes
    5 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Quart.
Classfication no.
    550.9
Conspectus category
    55
Subject group
    eroze
    kenozoikum
    krkonošsko-jizerský pluton
    mesozoikum
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    reliéf
    termochronologie
    vulkanismus
    zvětrávání
Geographical name
    Polsko
Keyword
    Adjacent
    Basins
    Constraints
    Erosional
    Granite
    History
    Karkonosze
    Massif
    Sedimentary
    Thermochronology
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 1. 2013
Import date
    20. 3. 2014