Record details

Title
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
Statement of responsibility
    Ladislav Buzek
Other titles
    Erosion of forest soil under conditions of higher precipitation and snow melt (case study central part of the Moravskoslezské Beskydy Mountains)
Author
    Buzek, Ladislav, 1934-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 4
Pages
    s. 317-332
Year
    2000
Notes
    6 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    551.3
    551.4
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    eroze vodní
    holocén
    kvartér
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    lesní hospodářství
    pedologie
    půdy
    sníh
    srážky dešťové
    vegetace
Geographical name
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
Keyword
    Beskyd
    části
    Eroze
    Lesní
    Moravskoslezských
    Pokrývky
    Příkladu
    Půdy
    Sněhové
    Srážkách
    Střední
    Tání
    Vodních
    Vyšších
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012