Record details

Title
    Erozní a akumulační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah k tvorbě niv
Statement of responsibility
    Jaromír Beneš
Other titles
    Erosion and accumulation processes in the Czech Holocene landscape
Author
    Beneš, Jaromír
Language
    česky
Source title - monograph
    Niva z multidisciplinárního pohledu
Pages
    s. 59-61
Notes
    2 obr., 8 bibl.
Subject group
    aluvium
    antroporeliéf
    denudační procesy
    eroze
    holocén
    sedimentace fluviální
Subject category
    holocén-mladý
    sedimenty nivní
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Akumulační
    české
    Erozní
    Holocénu
    Krajině
    Mladého
    Niv
    Procesy
    Tvorbě
    Vztah
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012