Record details

Title
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
Statement of responsibility
    Katarína Holcová
Author
    Holcová, Katarína
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of foraminiferal research
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 85
Year
    2008
Notes
    Zkr. název ser.: J. foram. Res.
Classfication no.
    56
Conspectus category
    502
Subject group
    diverzita druhová
    ekologie
    erratum
    národní park
    paleoekologie
    paleontologie
    popis taxonů
    povodeň
    prostředí fluviální
    prostředí sladkovodní
    Protozoa
    Rhizopodea
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Šumava
Keyword
    37
    287-299
    2007
    Assemblages
    Composition
    Czech
    Environment
    Erratum
    Foram
    Mountains
    No
    Republic
    Res
    River
    Species
    Streams
    Šumava
    Thecamoebians
    Upper
    Vltava
    Vs
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012