Record details

Title
    Errors due to the common ray approximations of the coupling ray theory
Statement of responsibility
    L. Klimeš and P. Bulant
Author
    Bulant, Petr
    Klimeš, Luděk, 1958-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1
Pages
    p. 117-142
Year
    2004
Notes
    6 obr.
    Bibliografie na s. 141-142
    il.
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Classfication no.
    550.3
Conspectus category
    55
Subject group
    anizotropie
    aproximace
    hodochrona
    model jednorozměrný
    rychlost elastických vln
    seizmogram
    seizmologie
    šíření vln
Keyword
    Approximations
    Common
    Coupling
    Due
    Errors
    Ray
    Theory
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 6. 2006
Import date
    8. 8. 2012