Record details

Title
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
Other titles
    Esseneite, spinels and natural ferrites Ca and Ba ? rare minerals of melilitite from North-Bohemian porcelanites
Author
    Dvořák, Zdeněk
    Skála, Roman
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 1
Pages
    6
Year
    2005
Thesaurus term
    esseneite srebrodolskite ferrites pyrometamorphism porcelanite Želénky Czech Republic
Keyword
    Esseneit
    Ferrity
    Melilitovce
    Minerály
    Porcelanitů
    Přírodní
    Severočeských
    Spinelidy
    Vzácné
Abstract (in czech)
   Při výzkumu vzorků přírodních ?strusek? - buchitů z porcelanitovém lomu na Červeném vrchu u Želének u Duchcova byly zjištěny i vzácné minerály, které jsou unikátní svým chemických složením i způsobem vzniku. Hlavními minerály jsou vedle melilitu, klinopyroxen esseneit, spinelidy pestrého složení (magnesioferrrit, magnetit, spinel), minerál odpovídající složení Ca2SiO4, aragonit a kalcit. Vedlejší až akcesorické jsou pak hematit, anortit, perovskit, baryt, a zejména pak dva ferrity kalcia, srebrodolskit, kosočtverečný, Ca2Fe2O5, trigonální CaFe4O7 a ferrit barya - BaFe12O19.
Abstract (in english)
   Esseneite, spinels and natural ferrites Ca and Ba ? rare minerals of melilitite from North-Bohemian porcelanites
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014