Record details

Title
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček, Zdeněk Dvořák, Roman Skála
Other titles
    Esseneite, spinels and natural ferrites Ca and Ba - rare minerals of melilitite from North-Bohemian porcelanites
Author
    Dvořák, Zdeněk, 1959-
    Skála, Roman, 1967-
    Žáček, Vladimír, 1962-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    s. 239-244
Year
    2005
Notes
    5 obr., 4 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    baryum
    chemismus minerálů
    fáze minerální
    jíl
    kenozoikum
    klinopyroxeny
    kvartér podkrušnohorských pánví
    lom
    melilit
    mineralogie topografická
    minerály hořící haldy
    nomenklatura
    oxidy
    porcelanit
    pyrometamorfóza
    severočeská pánev
    složení železité
    spinelidy
    spraš
    uhelná sloj
    vápník
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Spojené státy americké
    Ural (Rusko)
    Zabrušany (Teplice, Teplice)
    Želénky (Teplice, Teplice)
Keyword
    Ba
    Ca
    Esseneit
    Ferrity
    Melilitovce
    Minerály
    Porcelanitů
    Přírodní
    Severočeských
    Spinelidy
    Vzácné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012