Record details

Title
    Estimation of the Value of the Electric Field in the Upper Ionosphere before an Earthquake
Statement of responsibility
    P. Knížová
Author
    Knížová, P.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Studia geophysica et geodaetica
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 4
Pages
    s. 430-438
Year
    1996
Notes
    3 obr., 3 tab., 9 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Stud. geophys. geod. (Praha)
Subject group
    anomálie
    atmosféra
    dusík
    helium
    ionosféra
    ionty
    kyslík
    pole elektrické
    satelit umělý
    vodík
    zemětřesení
Geographical name
    Irán
Keyword
    Before
    Earthquake
    Electric
    Estimation
    Field
    Ionosphere
    Upper
    Value
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012