Record details

Title
    Estimation of the deep geoelectrical structure beneath TESZ in NW Poland
Author
    Ernst, T.
    Nowoźyński, K.
    Pek, Josef
    Semenov, V.
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Study of geological structures containing well-conductive complexes in Poland
Pages
    s. 63-65
Notes
    Překlad názvu: Ocenění hlubinné geoelektrické struktury pod TESZ v SZ Polsku
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    deep geoelectrical structure
    MT sounding data
    NW Poland
Keyword
    Beneath
    Deep
    Estimation
    Geoelectrical
    NW
    Poland
    Structure
    TESZ
Abstract (in czech)
   Ze směrově odlišných magnetotelurických křivek byla odvozena efektivní anizotropní 1D struktura pod centrální částí transevropské sutury v SZ Polsku. Zdánlivá anizotropie elektrické vodivosti podél a napříč strukturami dosahuje téměř dvou řádů v korových hloubkách mezi 8 a 25 km a určuje rozsah hloubek, v nichž se projevují výrazné laterální nehomogenity kůry TESZ v této oblasti.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013